Curs de OFICINA DE REGATAS i GESTIO DE RESULTATS

EL COMITÈ CATALÀ DE JUTGES i OFICIALS DE REGATA DE LA FEDERACIÓ CATALANA DE VELA,

CONVOCA dos CURS DE:

curso OFICINA DE REGATAS

curso GESTIO DE RESULTATS
Dates:                          7 de novembre del 2011.
Lloc:                            SALO NAUTIC INTERNACIONAL de Barcelona.
Horari cursos:            Oficina de Regates: 11:00h  a 14:00h.
                                  
Gestió de Resultats: 16:00h a 19:00h.
Data límit d’inscripció:                                     30 d’octubre de 2011       
Drets d’inscripció                         
                                                                              Curs Oficina de regata…………………………….. 30€
                                                                              Curs Gestió de Resultats…………………………..30€
                                                                              ELS DOS CURSOS………………………………….50€
                                                                              El preu inclou: les classes, el material necessari.
                                                                             
Documentació a lliurar:                                   Sol·licitud de inscripció amb totes les dades
                                                                              1 fotografia carnet
                                                                              Fotocopia DNI
                                                                              Comprovant pagament
Inscripcions a:                                    Federació Catalana de Vela
                                                                              At. Aleix Ballester
                                                                              Moll de Gregal, s/n Port Olímpic    08005- Barcelona
                                                  Tel. 932243900 – fax 932243905 – e-mail; jutges@vela.cat
Forma de pagament:                                       Ingrés o transferència bancària al número de compta:
                                                    2100  1824  10  0200026879 de “La Caixa”
Indicant que es pel curs que extracta oficina de regates o per el curs de gestió de resultats, o per els dos i el nom de la persona que s’inscriu.