Informació Ascens Grup 3.

Benvolguts entrenadors, directors tècnics i capitans de flota.
Adjuntem el llistat d’ascens provisional previ al campionat de Catalunya d’optimist grup 3.
A continuació faig un aclariment del funcionament del llistat:
·         La columna “participació 3 regates N3” ens indica en color verd tots aquells regatistes que han participat en 3 de les 4 regates de N3 durant la temporada.
·         A la columna “coeficient” apareix el coeficient de les proves que ha acabat el regatista en funció de les proves que podia haver finalitzat on ha participat. Tots aquells regatistes que tinguin aquesta columna de color verd compleixen les dues condicions per procedir a l’ascens.
Normativa Guia Esportiva
Ascens grup 3
Per als regatistes de Grup 3 s’estableix 1 únic ascens a G2 a final de temporada després del campionat de Catalunya de G3 de la següent manera:
a)       5 primers classificats en el campionat de Catalunya de grup 3
b)       Ascens de tots els esportistes que acreditin solvència tècnica* en competició:
*S’acreditarà solvència tècnica mitjançant un registre de proves, havent finalitzat (vàlidament) la meitat de les proves celebrades en les regates de Grup 3:
           4 regates de N3 Ascens – (mínim participació a 3 regates)
           Campionat de Catalunya de Grup 3
*** La FCV d’acord amb la secretaria de la classe podrà analitzar l’evolució esportiva de determinats regatistes durant la temporada.