AVISO IMPORTANTE – TARJETA DE CLASE

AVISO IMPORTANTE
A TODOS LOS REGATISTAS QUE QUIERAN PARTICIPAR EN LA REGATA NIEVES MAR EN LA ESCALAHola Flota, estamos a escasos 8 días de empezar el circuito clasificatorio, y para poder puntuar en el Ranking es necesario tener la tarjeta de clase tramitada, recordar que ACCIO y AECIO funciona con la temporada, de uno de Septiembre 2014 a 31 de Agosto 2015.
Por esta razón, os invitamos a que recordéis a vuestro club la necesidad de su tramitación.

Tramitación Tarjetas de clase AQUÍ.
1.4.1 RÀNQUING OFICIAL DE LA FCV 

Requisits per participar 
Per classificar-se en el rànquing oficial de la FCV, és necessari: 
Tenir la llicència federativa d’esportista per la FCV 
Estar al corrent de les obligacions amb les respectives classes (carnet de classe) 
*** Els regatistes de la Federació Andorrana de Vela participen en els Circuits Catalans de les respectives classes en igualtat de condicions que els regatistes catalans excepte pel que fa als sistemes de selecció per confeccionar els equips de la Selecció Catalana 
La Federació Catalana de Vela ha de revisar periòdicament els rànquings, d’acord amb la secretaria de la classe, per determinar si procedeix excloure del rànquing els regatistes que no tenen vigent el carnet de classe
Les secretaries de les respectives classes han de fixar una data límit per complir amb les obligacions de la classe. 
Fins a aquesta data els regatistes poden ser admesos provisionalment en el rànquing oficial de les respectives classes. 
A partir d’aquella data els regatistes que no estiguin al corrent de les obligacions amb les seves respectives classes s’han d’excloure del rànquing oficial de la FCV. 
Tot aquell regatista que obtingui el carnet de classe a partir de la data límit fixada per la secretaria de la classe, no tindrà dret a comptabilitzar els punts assolits amb anterioritat.