Anunci de Regates Circuit Català Optimist 2018-2019

Anunci de Regata

 

Les regates del 2019 encara no estan assignades de forma definitiva i no apareixen a l’anunci.
Ens informa la federació que a finals d’octubre es publicarà una modificació per incloure les regates que falten.

Els distintius del màstil, igual que la temporada anterior:

G1 >> Sense cap distintiu
G2 >> Distintiu Groc