Convocatoria de Asamblea General Ordinaria.

 
CONVOCATÒRIA D’ASSEMBLEA GENERAL ORDINÀRIA
DE L’ASSOCIACIO CATALANA DE LA CLASSE INTERNACIONAL D’OPTIMIST
En compliment del previst en l’art. 11 dels Estatuts de l’ACCIO, es convoca ASSEMBLEA GENERAL ORDINÀRIA.Aquesta assemblea tindrà lloc en les dependències del Club Nàutic LEscala ,

el proper dia  24 de Setembre del 2011. 

HORARI 
1ª Convocatòria a les 18 hores

2ª Convocatòria a les 18’30 hores ORDRE DEL DIA.

1. Lectura i aprovació acta anterior

2. Preu Targetes de l Associació

3.Informe Comissions.

      – Comissió “Trofeu Costa Daurada”.
      – Comissió “Trofeu Insignia”.

4.Informació de la Federació Catalana de Vela.

5. Precs i preguntes.

Teia a 10 de Setembre de 2011. 
 
Rebeu una cordial salutació
         Cristina Sostre Martínez
         President ACCIO 

Federació Catalana de Vela
Secretaria : Sra. Eva Boria, tel. 932.243.900

NOTA:
Aquesta convocatoria va destinada els pares o tutors legals que tinguin fills
practicant l’esport de la Vela, en la classe optimist i sempre, acreditant el
compliment de les següents condicions:
a) Els fills tinguin una edat inferior a 16 anys.
b) Els fills acreditin la possessió de la Llicencia Federativa corresponent. 
c) Els fills estiguin en possessió de la Targeta de la Classe Optimist emesa per la Federació Catalana de Vela.