CONVOCATÒRIA ASSEMBLEA ORDINÀRIA ACCIO 2017

CONVOCATÒRIA ASSEMBLEA ORDINÀRIA ACCIO 2017.

CONVOCATÒRIA ASSEMBLEA ORDINÀRIA SECRETARIA OPTIMIST FCV.

 

Lloc:  Club Nàutic Garraf.

Data: 20 de maig de 2017. Primera convocatòria: 17:30 hores. Segona convocatòria: 18.00 hores.

ORDRE DEL DIA

  1. Aprovació, si s’escau, de l’acta de l’anterior assemblea.
  2. Informe de Gestió i Estat de Comptes 2016, aprovació si s’escau.
  3. Revisió pressupost 2016-2017.
  4. Informe estat Projectes Esportius i Econòmics ACCIO 2016-2020
  5. Presentació pressupost 2017-2018, aprovació si s’escau.
  6. Evolució flota.
  7. Presentació seus Campionats Catalunya Individual (G1-G2 i G3) i per Equips (G1 i G2).
  8. Informe Selecció Catalana Copa Espanya 2017.
  9. Precs i preguntes.