CONVOCATÒRIA ASSEMBLEA ORDINÀRIA ACCIO 2018

CONVOCATÒRIA ASSEMBLEA ORDINÀRIA ACCIO 2018.

CONVOCATÒRIA ASSEMBLEA ORDINÀRIA SECRETARIA OPTIMIST FCV.

 

Lloc:  Club Nàutic L’Escala.

Data: 21 d’abril  de 2018. Convocatòria única: 18.00 hores.

ORDRE DEL DIA

  1. Aprovació, si s’escau, de l’acta de l’anterior assemblea.
  2. Informe de Gestió i Estat de Comptes 2017, aprovació si s’escau.
  3. Informe estat Projectes Esportius i Econòmics ACCIO 2016-2020
  4. Presentació pressupost 2018-2019, aprovació si s’escau.
  5. Evolució flota.
  6. Precs i preguntes.
  7. Aprovació, si s’escau de l’acta de l’assemblea.