Dossier Assemblea Ordinària 2020

En aquests enllaços podeu trobar  l’estat de comptes i l’acta de l’assemblea anterior que es sotmetran a aprovació a l’assemblea ordinària del proper dijous 19 de novembre:

Acta Assemblea Ordinària 2019

Estat de Comptes

Si teniu algun dubte o voleu formular alguna observació, podeu enviar un correu electrònic a: accioptimist@gmail.com